Ki- kompani

KI-kompani

Vi – Kerstin Bragby och Ida Lod har format KI-kompani. Under den manteln utvecklar vi en praktik för poetisk och estetisk upplevelse genom scenkonst, performance, samtal och workshops.


Vi vill beröra oss in i en tidlös magi och överraskande visdom i dialog med vår oroliga och utmanande samtid. Vi vill utforska och undersöka hur den spontana men djupt initierade kraften kan ingå i en samskapande konversation med andra uttryck kring brännande, aktuella och angelägna frågor.


Utifrån vår improvisatoriska grundpraktik skapar vi komponerade föreställningar, improviserade performances samt workshops för olika sammanhang. Vi har vår särskilda hemvist i Stockholm både på Tegelscenen i Hökarängen, och på NAV Sweden i Nacka. I Sångshyttan i Bergslagen, hos familjen Göran, bygger vi ett sammanhang för skapande retreats, konstnärligt utforskande processer under perioder av fokuserad residens och utbyte med andra.

URBAN ORACLES

- improvisation och workshop


Konsten i den improvisatoriska gestaltningens möjligheter ligger oss särskilt varmt om hjärtat och som URBAN ORACLES vill vi utveckla dess förkroppsligade och visionära kvaliteter.


Genom ritualens transformativa inramning skapar vi ett möte för det djupt personliga att ta universell gestalt i en socialt radikal alkemi.


Vi kommer gärna till arbetsplatsen, paneldebatten eller konferensen där vi ger improviserade, estetiska responser på aktuella teman. Genom vår gestaltning speglas och bearbetas komplexa frågor på ett multidimensionellt sätt med både humor och allvar. Den gemensamma upplevelsen blir en plattform för fördjupade samtal och möten mellan människorna i rummet. 


URBAN ORACLES erbjuder även workshops där vi tillsammans med deltagarna undersöker hur improvisation kan göra det djupt personliga universellt i en konversation med det outgrundliga.

LUCIA-VARIATIONER

återkommande på Luciadagen den 13 december. 25 min för inom- eller utomhusscen.


Föreställningen tänder upp bilder av Lucia som kvinna, helig förebild, trollpacka, martyr, fenomen, sköka, oskuld och djävulen själv!


2021:

På NAV:scen i Nacka.


2020:

På torget utanför Tegelscenen i Hökarängen.


***

Minns ni tiden

då vi drack ljuset

då vi drack glöden


Minns ni

när vi gick ut på torgen

klättrade på stegarna

mot stjärnorna


Vi väntade inte


Minns ni

vi drack ljuset

vi drack glöden

ur själva mörkret


Minns ni


Minns ni när vi stod på stegarna, på torgen, i väntans tider, i mörkrets tider och vaknade tillsammans.

WORK-IN-PROGRESS under 2022:


PÅLAR OCH HÅL

en kosmisk och köttslig konversation om det feminina och maskulina. 


KERSTIN BRAGBY


Skådespelare/performanceartist och filosofie doktor i tillämpad teater och drama. Kerstin Bragby har en pågående bakgrund som teater- och kulturarbetare.


13 år i den internationellt sammansatta teatergruppen Jordcirkus som på 80-90-talet som producerade inom- och utomhusproduktioner, för barn, ungdom och vuxna, på egen scen i Stockholm samt på turné i Sverige, Norden och Europa. På nationell nivå var Jordcirkus initiativtagarna i arrangerandet av de första stora scenfestivalerna i Stockholm. Kulturprojekt i förorter och skolor, icke-våldträning och en konstnärligt fredlig aktivism var en aktiv del av metodiken för samhällelig och social förändring. Hon producerade också flera egna föreställningar bl a medvetna experiment kring kvinnlig identitet, existentiella frågor, kultur och ekologi (masterexamen i Biologi i bagaget). 


Som utbildare är hon verksam inom och utanför akademin med gestaltande och upplevelsebaserade lärprocesser för individ, grupp och organisation med inspiration i ensembleskådespelarens repertoar. I kurser som ”Skapande retreat” och ”Att leva livet som en konst” sammanfaller den bakgrunden med över 20 års initiering i ceremoniella traditioner och andra meditativa och andliga praktiker. 


Hon utvecklar hybridformer av kunskap och konst som poetiska rapporter och estiska responser. Tillsammans med Ida Lod i KI-Kompani kultiveras poetiska improvisations- och performance-praktiker för olika sammanhang.